Když jsme v květnu 2011 zakládali tento obchod, upřímně jsme doufali, že díky tomuto kroku budeme moci být užiteční. Okolo nás je tolik inspirativních projektů, nápadů, aktivních lidí… všichni ovlivňují své okolí a mění svět pro ostatní!

A my chceme tyto iniciativy podpořit!

Proto chceme určitě vyzvat všechny z vás, kdo děláte něco užitečného pro děti okolo vás, nebojte se nás oslovit... :) 

_____________________________________

Přihláška k žádosti o sponzorský dar je ke stažení ZDE.  

_____________________________________

  

Z PROJEKTŮ, KTERÉ JSME JIŽ PODPOŘILI...  

 

  

Kibera Utu Montessori Academy 

V lednu 2011 byla v Kibeře, největším africkém slumu, v Nairobi (Keňa), otevřena maličká montessori školka pro nejchudší děti z okolí. Spolu s Centrem Dialog jsme se rozhodli ji podpořit vybavením základními montessori pomůckami. Pomůcky byly odvezeny do Keni na dvakrát, první várku odvezl jeden dobrovolník v lednu 2012 a druhou „adoptivní rodiče“ z projektu Adopce afrických dětí, v červenci.

Více o školce můžete nalézt zde.

               

  

Mraveniště -  přírodní klub, Kryštofovo Údolí (Liberec)

Klub je provozován neziskovou organizací Semínko zěmě. Je zaměřený na zdravý fyzický a duševní vývoj dítěte.

Webové stránky jsou zde.

  

Občanské sdružení MAPAJ

Občanské sdružení Mapaj vzniklo na podnět neustále rostoucího problému kriminality u nezletilých. Zabývá se prevencí kriminality, poradenstvím, pomáhá obětem násilí ve formě výuky sebeobrany.

Dále se soustřeďuje na děti sociálně znevýhodněné, především mentálně a tělesně postižené, děti traumatizované násilím, se kterým se setkaly. Vytváří strukturu pro podporu sítě, která má za cíl předcházet těmto situacím a dále pomoc ve formě povzbuzení sebevědomí ve chvíli, kdy už nastala kritická situace.

Webové stránky jsou zde

.

  

Island of Hope, Rusinga Island

Hlavním cílem projektu je vytvořit soběstačné a trvale udržitelné komunitní centrum, které by velmi chudým lidem a dětem z oblasti Kamasengre na Rusinga Island poskytovalo přístup ke kvalitnímu vzdělávání s respektujícím přístupem a základní lékařskou péči, zabezpečilo nový domov uspokojující všechny základní potřeby sirotků a opuštěných dětí. A v neposlední řadě by vytvořilo příklad, jak zlepšovat životní podmínky využíváním udržitelných technologií a vzájemnou spoluprací a solidaritou.

Webové stránky jsou zde.

     

     

     

  

AD Debora (Diakonie ČCE - středisko v Ostravě)

Posláním Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi Diakonie ČCE - střediska v Ostravě je poskytovat pomoc, podporu a azylové ubytování na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi z Ostravy a nejbližší spádové oblasti Moravskoslezského kraje, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení a domácím násilím.                                                                        
Ženy a matky středisko podporuje dle jejich individuálních potřeb a přání a motivuje je k samostatnosti. Služba je poskytována kvalitně, s respektem k lidské důstojnosti a vede k začleňování do společnosti. Služba je založena na etických principech a dodržování základních lidských práv a svobody.

Webové stránky jsou zde

  

Benjamín Krnov (Slezská diakonie)

Denní  stacionář Benjamín v Krnově podporuje dospělé lidi  s mentálním a kombinovaným postižením v aktivním prožívání dne. V průběhu poskytování služby klademe důraz na individuální potřeby klienta za  pomocí vzdělávacích, terapeutických, rehabilitačních a volnočasových činností podporujeme a rozvíjíme jeho dovednosti.

Webové stránky zde.

  

Rodinné centrum Provázek, Nový Jičín

Rodinné centrum PROVÁZEK provozuje PROFICIO, o.s., které od roku 2008 působí v Novém Jičíně. Jeho hlavní činnosti se zaměřují na poskytování služeb směřujících k rozvoji schopností, znalostí a dovedností s důrazem na rovné příležitosti a rozvoj fungující rodiny. Patří mezi ně organizace vzdělávacích akcí, přednášek a poradenství, volnočasových aktivit aj. 

Webové stránky zde.

  

Spolek Shanti, Brno

Spolek Shanti je jednou z organizací, která dělá adopci dětí na dálku. Sdružení pracuje v Nepálu a zlepšujeme podmínky pro vzdělávání dětí v oblasti, kde působí. Vysílá dobrovolníky s pedagogickým vzděláním a zkušenostmi a pomáhá s metodickým vzděláním učitelů ve státní škole Pancha Kochi.  Právě tuto školu vybavují pedagogickými pomůckami a do budoucna ji plánují rekonstruovat. Kromě jiných aktivit, pořádají přednášky na českých školách a provádí fundrising formou kulturních akcí.

Webové stránky zde.

                              

  

Tadeáškovy jesličky, Jablonec nad Nisou

Tadeáškovy jesličky jsou jediné jesličky v Jablonci nad Nisou pro děti od 2 měsíců do 3 let. O děti se zde starají výhradně zdravotníci s praxí, a tak umožňují hlídání i chronicky nemocných dětiček. Pravidelně k nim dochází i fyzioterapeutka. Nabízejí různé formy pomoci, jako je např. hodinové, celodenní nebo dokonce i večerní hlídání, a to i o víkendech a o svátcích. 

Webové stránky zde.

      

  

Aktivační centrum Pardubice,Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Cílem Aktivačního centra je vytvoření podmínek pro přijetí dítěte s postižením v rodině, posílení sociálních dovedností dětí i rodičů a podpora rodiny s dítětem s těžkým smyslovým nebo kombinovaným postižením vedoucí k samostatnosti v péči o dítě, při jeho výchově a vzdělávání prostřednictvím následujících aktivit: programy pro rodiče, řízené programy pro děti, i programy společné, kurz komunikace s neslyšícím dítětem, canisterapie, poradenství.

Webové stránky zde

  

Občanské sdružení Mateřídouška

Hlavním cílem činnosti sdružení je provozování mateřského a rodinného centra, jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi a na podporu a rozvoj komunitního života. 

Webové stránky zde.


Vyhledávání

Košík

Žádné produkty

0,00 Kč Celkem

K pokladně

Slevy

Krabice Cupcake
959,00 Kč 815,15 Kč