Zakoupené zboží vám nevyhovuje, nebo jste na něm objevili závadu, která nebyla zjevná ve chvíli, kdy jsme vám zboží odesílali?

Obraťte se na nás a my vám rádi poradíme, jakým způsobem můžete zboží vrátit.

Shrnuli jsme pro vás zároveň pár informací, které by vám mohli pomoci.

Vrácení nebo výměna zboží

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí internetu, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů, a to prostřednictvím e-mailu: reklamace@montessorihracky.cz, případně telefonicky: +420 776 499 527 nebo písemně na adresu: MontessoriHracky.cz, Hlavní 60, 280 02 Kolín - Sendražice. Odstoupení od smlouvy upravuje občanský zákoník § 1829 odst. 1, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží.

Zboží musí být vráceno v původním nepoškozeném obalu, kompletní, bez jakýchkoli známek použití (schopno další distribuce), včetně příslušenstvích a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě, že zákazník zakoupil více produktů a vrací pouze část nákupu, může si dárky ponechat.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu kupující osoba.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve než mu spotřebitel zboží, u kterého odstupuje od kupní smlouvy, předá, nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno nebo upraveno na míru, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

  • Prošvihli jste o pár dní 14denní lhůtu na vrácení zboží? Nezoufejte! Pokud je zboží v pořádku, rádi vám vyjdeme vstříc a individuálně se s vámi domluvíme.

  • Pokud nechcete uhrazenou částku vrátit, ale raději byste si vybrali jiné zboží z naší nabídky, můžeme se domluvit i na výměně. Neváhejte se na nás obrátit!

Reklamace zboží

  • Zjistili jste, že je vámi zakoupené zboží poškozené nebo jste od nás nedopatřením obdrželi jiné zboží, než jste si objednali…

  • Stáhněte si formulář pro reklamaci zboží

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží, než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kupující před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontroluje, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, zásilku nepřevezme. O případném poškození zboží během přepravy kupující informuje jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Je-li nutné zboží reklamovat, zjištěné vady je třeba oznámit bezodkladně prodávajícímu e-mailem na adresu: reklamace@montessorihracky.cz, případně telefonicky na číslo +420 776 499 527 nebo písemně na adresu: MontessoriHracky.cz, Hlavní 60, 280 02 Kolín - Sendražice společně se základními údaji: jaké zboží reklamujete, důvod reklamace, termín nákupu, číslo účtu pro případ vrácení peněz, kopie dokladu o koupi.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Při zjištění výrobní vady bude zboží opraveno, vyměněno kus za kus či vrácena peněžní částka.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace. Při neoprávněné reklamaci však nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

  • Pokud jsme vás zklamali dodáním vadného nebo jiného zboží, než jste si objednali, věřte, že to nebylo záměrné a budeme snažit naši chybu co nejdříve napravit k vaší spokojenosti.

🐝 Čím víc figurek, tím víc dárků! Safari Ltd. figurky 🦋 + Montessori aktivity ZDARMA a dárky v hodnotě až 500 Kč.🎁

Produkt přidán do seznamu přání