Montessori pomůcky Matematika

Matematické pomůcky jsou navrženy Marií Montessori tak, aby provázely dítě při přechodu z konkrétního, tedy toho, co dobře ze své zkušenosti zná, na to abstraktní. Dítě je připravováno na oblast matematiky již smyslovou výchovou, kde poznalo například poměry mezi větším a menším. 


V matematice pozná obsah pojmu čísla, ale i sčítání, odčítání, násobení, dělení nebo zlomky. Pochopí přechody mezi jednotkami, stovkami a tisíci. S pomocí perlového materiálu děti snáze pochopí přechody mezi jednotkami, stovkami a tisíci.

Souhlas se soubory cookie