Rozvoj matematické mysli s Montessori

Maria Montessori byla přesvědčená, že každý člověk se rodí s matematickou myslí, která se odráží do všech aktivit, které lidé dělají. Obecně se má ve společnosti za to, že matematika je složitá vědecká disciplína, které porozumí jen ti opravdu nadaní. Matematickou mysl mají paradoxně všechny děti. Rodí se s přirozenou schopností vnímat množství a tíhnou k tomu být přesnější ve všech aktivitách, které dělají. Děti milují řád, snaží se uspořádávat, poměřovat, porovnávat, třídit. Lidská mysl je přirozeně matematická.

Není to ale úplně zadarmo. Této přirozené složce inteligence musí být umožněno rozvíjet se a správně fungovat. Pokud počty a matematika nejsou součástí běžných každodenních vjemů malých dětí, jejich mysl je v pozdějším věku jen velmi stěží přijme za své. Velmi důležitá je v tomto ohledu smyslová výchova, která dítě nepřímo na matematiku připravuje.

Matematika nejsou zdaleka jen fakta a početní operace. Mnohdy nás ani nenapadne, že jsme zcela obklopeni matematikou, i ty nejbanálnější situace odrážejí matematické principy - když jdeme do schodů, platíme v obchodě, směňujeme s kamarády kartičky, díváme se na hodinky, nebo vaříme.

Rádi vám dnes představíme úžasné matematické Montessori pomůcky, které jsou pevnou a nezbytnou základnou každé Montessori třídy. Pokud hledáte obecnější odpovědi, jak správně vybírat Montessori pomůcky, nahlédněte do našeho staršího článku, kde jsme to pro vás stručně a jasně sepsali.

Číslování od 1 do 10

První a základní matematická skupina aktivit, se kterou asi všichni přirozeně začínáme. Tyto aktivity nabízejte dětem už kolem tří let. Pracuje se s množstvím, se symboly a se spojením jednotlivých množství a odpovídajících symbolů. Dítěti také představujeme koncept čísla nula.

Základní Montessori pomůckou této oblasti jsou červenomodré tyče, které dítěti představují koncept množství a jemu odpovídající symbol. Psaní symbolů 0-9 se dítě nejlépe naučí hmatově pomocí smirkových číslic - tato aktivita také dítě připravuje na psaní číslic. Montessori pomůcka krabička s vřeténky vyjadřuje vztah mezi množstvím a symboly a názorně ukazuje, jak množství roste spolu s růstem číslic. Tato pomůcka slouží primárně k pochopení konceptu nula. Nula znamená nic. A samozřejmě posiluje i vnímání množství a jemu odpovídajících symbolů. Spojení množství s čísly dítěti umožní také pomůcka čísla s žetony, jejímž hlavním cílem je však vysvětlení rozdílu mezi sudým a lichým číslem.

Jednotky, desítky, stovky, tisíce

Jakmile vaše dítě zvládne číslování 1-10 (většinou to bývá kolem 5 let věku), můžete mu představit dvě nové číslice a jejich odpovídající množství - je to číslo sto a tisíc. Porozumět rozdílu mezi čísly jedna, deset, sto a tisíc není snadné a právě pro vizuální pochopení desítkové soustavy je používaná konkrétní Montessori pomůcka - zlatý perlový materiál.

Až dítě porozumí práci s perlovým materiálem, k dalším navazujícím matematickým aktivitám vám poslouží dřevěná desítková soustava. S pomocí těchto názorných pomůcek děti snáze pochopí přechody mezi jednotkami, desítkami, stovkami a tisíci. Když malý předškolák dokáže napočítat do deseti, dokáže to i do tisíce, jestliže pochopí, jak fungují číselné řády v desítkové soustavě. To mu v budoucnu usnadní veškeré matematické operace a může počítat klidně až do nekonečna.

Barevné korálkové schody (případně komplexní verze se stojanem) jsou mezi dětmi velmi oblíbenou pomůckou a seznamuje je s tím, že každé číslo v Montessori matematice má svou určitou barvu. Z korálkových řetězů o různém počtu korálků se skládá pyramida.

Seřadit čísla od jedné do sta, uvědomit si řád a posloupnost nám umožňuje stovková tabule

Složitější matematické Montessori aktivity

Kromě výše zmíněných Montessori pomůcek, které patří k základu pro výuku matematiky, existují i další, které jsou mezi dětmi velmi oblíbené, a rozšiřují jejich matematické dovednosti. Skvělá pomůcka je například známková hra, která víceméně nahrazuje proces práce s perlovým materiálem, ale je už abstraktnější. Pracuje pouze se symboly a je tak vhodná pro zkušenější a starší děti. K práci ve větším kolektivu, ideálně ve školkovém a školním prostředí, nabídněte dětem tzv. Hru na banku. Bankovní hra je navržena pro práci skupiny dětí, kde každé může zastávat různou roli (bankéř, pokladník, kontrolor ad.). Během hry si děti nenásilně procvičují různé početní operace. Můžeme také doporučit hadí hry na sčítání a odčítání.

Pro děti starší a pokročilejší už můžete vybírat složitější Montessori matematické tabulky, které mu během školních let pomohou lépe zvládnout další matematické operace jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení. Doporučujeme také vyzkoušet propracované pomůcky na vysvětlení zlomků, mocnin a odmocnin. Maria Montessori myslela opravdu na všechno a právě matematické pomůcky jsou ty nejdůmyslnější.

Jaké pomůcky jsou vhodné

Dítě se už od útlého věku nepřímo připravuje na matematiku pomocí aktivit praktického života a smyslových pomůcek. I když vám dítě přijde malé na seznamování se s matematikou, vědomě můžete začít vlastně trochu “oklikou”. Úkoly praktického života v dítěti rozvíjejí schopnost koordinace a koncentrace, také zlepšují vnímání řádu a posloupnosti, proto budou potřeba při složitějších matematických operacích. Smyslové pomůcky zase připraví matematickou mysl na řád a logickou posloupnost.

Matematické Montessori pomůcky mají za cíl rozvíjet logické myšlení a představivost, učí dítě kvantifikovat a později přiřazovat symbol k množství, s věkem se dítě posouvá od konkrétního k abstraktnímu.

U nás najdete komplexní nabídku matematických Montessori pomůcek té nejvyšší kvality, máme pomůcky ze všech oblastí matematiky a také pomůcky pro různé věkové kategorie - pro předškolní děti, malé školáky i starší děti, kterým šikovné pomůcky mohou pomoct se zvládnutím složitějších početních operací. Důležité je, aby dítě pochopilo matematiku prakticky, ne slepým memorováním. A přesně tak Montessori pomůcky fungují.

Jak s matematickými Montessori pomůckami pracovat

V matematice předkládáme dětem pečlivě navržené materiály a aktivity, které reprezentují jednotlivé matematické koncepty. Důležité je postupovat od konkrétního k abstraktnímu, což je jeden ze stěžejních principů celé Montessori filozofie. Čím je dítě starší, tím méně konkrétních pomůcek používá. Nejdříve dítě seznamujte s konkrétními pomůckami - množství, až poté s těmi abstraktními - symboly (v našem případě číslice). 

Dítě by mělo pracovat s pomůckami ve svém vlastním tempu, měli byste ho nechat opakovat jednu aktivitu po delší dobu, což vede k přesnosti a dobrému zvládnutí a pochopení dané aktivity.

Montessori pomůcky ukazují pravidlo izolace - každý matematický pojem je představen odděleně, např. nejprve pochopení množství, až potom pochopení jednotlivých symbolů a nakonec propojení množství a odpovídajících symbolů.

I během seznamování dítěte s matematickými pojmy využíváme v Montessori třístupňovou lekci (stejně jako to děláme u smyslových pomůcek - např. když dítě učíme poznávat barvy). Doporučujeme setrvat v každé fázi tak dlouho, než si dítě danou problematiku skutečně osvojí. 

Rady a tipy od nás

Pokud vás matematika fascinuje a vycítili jste senzitivní období vašeho dítěte v této oblasti, spoustu pomůcek si můžete připravit také doma. Nejčastěji to jsou pomůcky, které dítě naučí propojovat množství a odpovídající symboly - číslice. Jednoduše podomácku dítěti vysvětlíte také zlomky (princip koláče rozděleného na různý počet dílků), nebo třeba problematiku srovnávání větší-menší. Konkrétní inspiraci na vlastnoručně vyrobené aktivity pro rozvoj matematické mysli najdete ve starším článku na našem blogu Montessori kurzu.

Zaujalo vás dnešní téma a chtěli byste poradit s konkrétním výběrem Montessori pomůcek? Nebo doplnit více informací? Na Montessori pomůcky jsme odborníci, proto se na nás neváhejte obrátit na telefonním čísle +420 776 499 527, nebo na email: info@montessorihracky.cz.

Pomohl vám tento článek? Přejděte na další, nebo se přihlaste k odběru newsletteru a žádný vám už neuteče!

Montessori pomůcky z oblasti biologie a zoologie

Přírodní vědy poskytují dětem povědomí o vzájemných vazbách člověka a přírodního prostředí. Dítě poznává svět kolem sebe ...

Číst více
Doporučení a recenze produktů
17 Zobrazení

Jazykové Montessori pomůcky

Děti mají od malička potřebu vzájemně komunikovat se svým okolím, jazyk kolem sebe vidí i slyší, není divu, že se zcela přirozeně učí mluvit. Začínají jazyk zkoumat ...

Číst více
Doporučení a recenze produktů
146 Zobrazení

RECENZE - Pěnová puzzle kostra

"Maminko, jak vypadá naše tělo uvnitř? Maminko, proč se dokáže zlomit ruka? A maminko, jak se rodí miminka?" Stále častěji u nás doma padají otázky ...

Číst více
Doporučení a recenze produktů
235 Zobrazení

Rozvoj matematické mysli s Montessori

Maria Montessori byla přesvědčená, že každý člověk se rodí s matematickou myslí, která se odráží do všech aktivit, které lidé dělají. Obecně se má ve společnosti za to ...

Číst více
Doporučení a recenze produktů
341 Zobrazení
Produkt přidán do seznamu přání
Souhlas se soubory cookie