Montessori pomůcky pro rozvoj smyslů

Dítě může vstřebávat a objevovat svět svými smysly už od okamžiku, kdy se narodí. Maria Montessori kladla velký důraz právě na smyslové učení. Dítě získává obrovské množství informací díky svým smyslům, tzn. neučí se tím, co mu povídáme, ale svou vlastní zkušeností a tím, že si může věci prohlédnout, osahat, očichat, zkusit jejich chuť a manipulovat s nimi. Pokud dítěti poskytnete dostatek smyslových vjemů, třeba prostřednictvím Montessori smyslových pomůcek, přispějete nejen k rozvoji jeho smyslů, ale i dalších schopností a intelektu. Senzorický vývoj dítěte probíhá přibližně do 6 let, proto není čas ztrácet čas.

Smyslová výchova je realizována skrze systém aktivit a pomůcek pro rozvoj zraku, sluchu, hmatu, čichu, chuti, ale také vnímání prostoru, tvaru, délky, teploty, nebo třeba váhy.

Proč rozvíjet smysly dítěte?

Malé děti vnímají svět mnohem intenzivněji než my, protože je pro ně všechno nové. Smysly využívají mnohem víc než dospělí a tím krásně stimulují své mozky (nejvíc aktivity mozek vyvine do šesti let věku). K rozvoji celkového intelektu jsou důležité neurony - mozkové buňky. Tím jak se dítě vyvíjí, učí se novým věcem a poznává svět, se neurony propojují a vznikají synapse. Čím více necháte dítě objevovat svět, tím víc podnětů se k jeho mozku logicky dostane. Všechny tyto informace jsou pro dětský mozek nesmírně důležité, nejen, že se učí novým věcem, ale také tak nepřímo rozvíjí svůj intelekt. Smyslové pomůcky připravují dítě na další vzdělávání - na matematiku, jazyk, umění. Když dítě pracuje se svými smysly, nevědomky rozvíjí také svou představivost a kreativitu.

Rozvoj zrakového vnímání

Zrak je nejméně rozvinutým smyslem po narození, přitom patrně tím nejdůležitějším - asi 80% informací z okolního světa vnímáme nejprve vizuálně. Zrakem vnímáme světlo, barvy, tvary, prostor a vzdálenost. Vývoj zraku dítěte je po narození poměrně bouřlivý, do té doby dominovaly jiné smysly. Správný vývoj zrakové percepce je nezbytný k úspěšnému zvládnutí čtení a psaní.

Maria Montessori zpracovala mnoho kvalitních Montessori pomůcek, které vám s rozvojem zrakového vnímání vašeho dítěte pomohou. Jsou to osvědčené pomůcky, které najdete v každé Montessori třídě. Velmi oblíbené jsou válečky s úchyty, které kromě zrakového vnímání rozvíjejí také jemnou motoriku. Pomůcky růžová věž, hnědé schody a červené tyče slouží ke zjemnění zrakového vnímání, rozvíjejí schopnost rozlišovat mezi různými velikostmi, nepřímo rozvíjejí matematické myšlení.  Dětem se dobře pracuje také s geometrickými tvary a s geometrickými tělesy - dítě je rozlišuje zrakem, dávají mu základ do matematiky a geometrie, nebo je může se zavřenýma očima rozpoznávat hmatem. Další Montessori pomůcky, které slouží ke zjemnění zrakové percepce jsou binomická krychle a trinomická krychle. Obě tyto pomůcky rozvíjejí logické uvažování a matematickou mysl. 

Poznávání barev dle Montessori

Nedílnou součástí smyslové výchovy podle Montessori je poznávání barev. Poznat barvu a následně ji pojmenovat je jednou z prvních vzdělávacích aktivit, na které s dítětem cíleně pracujeme. “Naučit” dítě barvy nemusí být vůbec věda, pokud se budeme držet několika pravidel, které ctí Montessori pedagogika.

V první řadě byste měli vyčíhnout senzitivní období dítěte - to je období, kdy je dítě nejvíce připravené osvojit si danou schopnost nebo dovednost. Stačí sledovat dítě při hře a odhalit, kdy o barvy projeví skutečný zájem. V druhé řadě byste měli dítěti nabízet jednoduché pomůcky, které jsou na učení barev vhodné, aby nebyly rušeny jinými v tuto chvíli nepodstatnými vlastnostmi. Ideální jsou právě Montessori barevné destičky. V neposlední řadě při práci s barvami využíváme tzv. třístupňovou lekci. Takto poznáme, že dítě opravdu porozumělo tomu, co se učí. Podrobně rozpracované téma o Poznávání barev podle principů Montessori si můžete přečíst na našem blogu.

Rozvoj sluchu

Je známo, že sluchové impulzy vnímá dítě již v prenatálním období. Po narození dítě reaguje na hlas matky, tento zvuk jej vyloženě uklidňuje. Kolem třetího měsíce dokáže dítě lokalizovat zvuk a otáčí se za ním. Malé děti rády dělají “hluk” pomocí zvukových hraček - baví je různá chrastítka, dešťové hůlky i zvonečky. Co je důležité si uvědomit, že sluch je jedním z prostředků komunikace, který velmi ovlivňuje rozvoj řeči - sluchové rozlišování je proto nesmírně důležité pro zvládnutí psaní a čtení. Krásnou Montessori pomůckou jsou zvukové válečky, které mají za úkol zjemnit a rozvinout sluchové vnímání u dětí.

Rozvoj čichového vnímání

Čich asi nepatří mezi nejsilnější lidské smysly, ale především pro miminka hraje klíčovou roli. Je experimentálně dokázáno, že novorozenec pozná matku podle čichu, hledá u ní bezpečí, během kojení intenzivně vnímá vůni mateřského mléka. Nekončí to ale matkou. Od raného dětství se projevuje schopnost rozpoznat i ostatní blízké osoby podle specifické vůně, kterou daný člověk vyzařuje. Později s určitými pachy spojujeme místa, jídlo hodnotíme často jen na základě vůně, apod. Díky čichu jsme schopni rozlišit až 10000 druhů vůní a pachů. K rozvoji a tříbení čichového vnímání existuje jednoduchá Montessori pomůcka - čichové dózy. Sada obsahuje 12 lahviček, do kterých můžete vložit vatu napuštěnou nějakou kontrastní vůní nebo různá koření. Lahvičky jsou vždy v páru. Dítě přivoněním hledá dvojice, které voní stejně.

Rozvoj hmatového vnímání

V lidské kůži jsou obsaženy dotykové receptory, které nám pomáhají identifikovat objekty kolem nás. Umožňují nám však také získávat vjemy z bezprostředního okolí: o tlaku, bolesti, chladu, teplotě, tvaru, materiálu, hmotnosti. Hmatové vnímání je velmi intenzivním zdrojem pro vytváření představ o světě. Důležité je, abychom dítě odmala nechali dotýkat se co nejvíce předmětů ve své blízkosti, abychom mu dopřáli co nejvíc taktilních vjemů. Kromě běžných předmětů doma můžete využít praxí osvědčených Montessori pomůcek, jako jsou například hmatové destičky, dotykové destičky, krabička s látkami (pomáhají rozvíjet hmat dítěte, ale také ho učí rozlišovat různé druhy povrchů). Hmatem dítě rozpozná také různou teplotu, k čemuž slouží teplotní lahvičky (dítě odliší studenou, horkou a teplou) anebo teplotní destičky. Dítě používá ruce také ke vnímání váhy předmětů, pracujeme s hmotnostními destičkami.

Stereognostické pomůcky

Stereognostické pomůcky vycházejí ze slova “stereognozie”. Je to schopnost vnímat a rozpoznávat předměty při absenci vizuálních a sluchových informací - pouze za pomoci hmatu. Maria Montessori kladla na tuto schopnost velký význam a někdy ji řadila k ostatním smyslům. Používáme různé stereognostické sáčky - sáčky, do kterých vložíme různé předměty, které dítě zná a dokáže je pojmenovat, dítě má poslepu pouze pohmatem poznat, který předmět drží právě v ruce. Nabízí se například tajemný sáček s drobnými předměty

Doporučení produktů

Montessori pomůcky pro smyslovou výchovu jsou velice důmyslně zpracované, ověřené časem i zkušenostmi, navíc vždy izolují jednu určitou vlastnost (jako je délka, hmotnost, barva atd.), což dítěti umožňuje zaměřit se právě na ni. Dítě není při práci rušeno jinými vjemy, má možnost rozvíjet právě jeden smysl. Montessori smyslové pomůcky jsou také konstruovány tak, aby umožňovaly vlastní kontrolu chyb - to znamená, že upozorní dítě, pokud něco není v pořádku a navedou ho, jak chybu odhalit a opravit.

Ucelený obecný článek o tom, jak správně vybírat Montessori pomůcky, jsme pro vás sepsali na blogu už dříve.

Jak s pomůckami na rozvoj smyslů pracovat?

V Montessori používáme pro výuku tzv. třístupňovou lekci, protože když dítěti jevy a předměty jen stroze pojmenováváme, informace zůstanou pouze v krátkodobé paměti. Až šikovným procvičováním se dostanou do dlouhodobé paměti. O tématice třístupňové lekce jsme se zmínili už v našem článku o barvách, ale princip lze aplikovat i na ostatní oblasti učení. V první fázi pojmenuji vlastnosti daného předmětu (Toto je modrá, toto je hrubé, toto je velké…). Až když si je dítě jisté v první fázi, přecházím do druhé fáze, přičemž dítě vyzývám “Ukaž mi…” (Ukaž mi modrou, ukaž mi hrubé, ukaž mi velké…). I v této fázi se doporučuje zůstat dostatečně dlouho, až budete mít pocit, že dítě dokáže vše správně rozlišit. Ve třetí fázi už se totiž dítěte ptáte “Co je tohle?”. A dítě odpovídá (Toto je modrá, toto je hrubé, toto je velké…).

Rady a tipy od nás

Aktivity na rozvoj smyslového vnímání můžete s dítětem praktikovat doma. Pokud nechcete kupovat originální a už hotové Montessori pomůcky, můžete se pustit do výroby svých vlastních.

K rozvoji zrakového vnímání, konkrétně k práci s barvami, můžete dítěti připravit barevné sudoku (namísto čísel používejte barevné puntíky) v různých stupních obtížnosti. Mnoho zábavných aktivit vychází z principu hry tangram - nemusíte kupovat hotovou dřevěnou verzi, ale příslušné geometrické tvary si můžete doma vyrobit z pěnovky, filcu nebo kartónu. Skvělé jsou logické hry, kdy dítě skládá něco podle předloh.

Domácí pomůcky k rozvoji sluchu vycházejí z principu zvukových válečků, o kterých jsme se zmiňovali výše. Do plastových “kinder” vajíček nasypejte různý materiál - korálky, rýži, krupici, čočku - vytvořte vždy páry se stejnou náplní a nechejte dítě hledat shodně znějící dvojice.

Na rozvoj čichového vnímání můžete připravit malé průhledné sáčky s kořením, k nim si nachystejte fotku rostliny, ze které koření pochází, plus název. Dítě nejprve čichem prozkoumá danou vůni, poté se snaží přiřadit k obrázku a názvu. Zábavnou aktivitou na procvičování čichu jsou čichové lahvičky vyrobené doma - do malých lahviček vložte vatu a nakapejte několik kapek vonného oleje dle vašeho vkusu - třeba levandule, máta, borovice, nebo citron.

Na podobném principu můžete podomácku vytvořit i chuťové pomůcky, které vychází z Montessori materiálu -  originální chuťové lahvičky. Rozlišujte s dítětem v kuchyni různé chutě - sladkou, slanou, kyselou i hořkou - dávejte mu ochutnat, přivonět, pojmenovávejte, případně vyberte několik potravin a nechejte dítě roztřídit dle chutí.

Nejoblíbenější hmatovou pomůckou, kterou si jednoduše připravíte doma, je tzv. stereognostický sáček. Jsou v něm ukryté předměty, které dítě hledá pouze podle hmatu. Důležité je, aby pytlík skrýval jenom předměty, které dítě už z dřívější zkušenosti zná. Pro děti zábavná jsou také různá hmatová pexesa.

Zaujalo vás dnešní téma a chtěli byste poradit s konkrétním výběrem Montessori pomůcek? Nebo doplnit více informací? Na Montessori pomůcky jsme odborníci, proto se na nás neváhejte obrátit na telefonním čísle +420 776 499 527, nebo na email: info@montessorihracky.cz.

Pomohl vám tento článek? Přejděte na další, nebo se přihlaste k odběru newsletteru a žádný vám už neuteče!

Montessori pomůcky z oblasti biologie a zoologie

Přírodní vědy poskytují dětem povědomí o vzájemných vazbách člověka a přírodního prostředí. Dítě poznává svět kolem sebe ...

Číst více
Doporučení a recenze produktů
17 Zobrazení

Jazykové Montessori pomůcky

Děti mají od malička potřebu vzájemně komunikovat se svým okolím, jazyk kolem sebe vidí i slyší, není divu, že se zcela přirozeně učí mluvit. Začínají jazyk zkoumat ...

Číst více
Doporučení a recenze produktů
146 Zobrazení

RECENZE - Pěnová puzzle kostra

"Maminko, jak vypadá naše tělo uvnitř? Maminko, proč se dokáže zlomit ruka? A maminko, jak se rodí miminka?" Stále častěji u nás doma padají otázky ...

Číst více
Doporučení a recenze produktů
235 Zobrazení

Rozvoj matematické mysli s Montessori

Maria Montessori byla přesvědčená, že každý člověk se rodí s matematickou myslí, která se odráží do všech aktivit, které lidé dělají. Obecně se má ve společnosti za to ...

Číst více
Doporučení a recenze produktů
341 Zobrazení
Produkt přidán do seznamu přání
Souhlas se soubory cookie