Jak správně vybírat Montessori pomůcky
Montessori pedagogika je mezi rodiči stále oblíbenější: víc a víc rodičů objevuje taje respektování přirozeného vývoje dítěte, smyslového učení a oceňuje jednoduché vzdělávací hračky či dokonale promyšlené Montessori pomůcky. Právě Montessori pomůcky se tak v posledních letech staly doslova reklamním tahákem většiny obchodů s hračkami, bohužel mnohé mají k Montessori filosofii na míle daleko. Jak se zorientovat v poměrně široké nabídce Montessori pomůcek?

O metodě Montessori a jak se liší Montessori pomůcky od hraček

Děti se ve své podstatě rády učí. Od narození se učí pomocí svých smyslů, kreativně prozkoumávají své okolí, cítí přirozenou touhu objevovat. Jestliže budeme dítě vychovávat v připraveném a podnětném prostředí, budeme respektovat jeho přirozený psychologický vývoj a senzitivní období, dítě se bude samo rozvíjet a také samo a rádo učit. Jestli chcete teorii Montessori porozumět v hlubším smyslu, doporučujeme si přečíst základní knihy o Montessori metodě. Pokud nevíte, s kterými začít, doporučuje článek s Tipy na knihy o Montessori metodě.

Děti svou vrozenou touhu po poznání mohou rozvíjet mimo jiné pomocí Montessori pomůcek, které jsou dílem Marie Montessori. Montessori pomůcky jsou ucelený a univerzální didaktický materiál, mají svá pravidla a přesně dané postupy.  I proto nejsou Montessori pomůcky hračkami. Všechny Montessori pomůcky jsou vytvořené tak, aby umožňovaly dítěti co největší nezávislost na dospělém a primárně rozvíjely jednu oblast – tzv. izolace jedné vlastnosti, a odrážely reálný svět.

I když je na trhu velké množství opravdu kvalitních didaktických, motorických a smyslových hraček, které mohou částečně z Montessori principů vycházet, k tradičním Montessori pomůckám se stejně řadit nemohou. Článek na téma Existují Montessori hračky? jsme nedávno publikovali na blogu.

O Marii Montessori

Italská lékařka, pedagožka a vědkyně Maria Montessori v mnohém předběhla svoji dobu. Narodila se sice už v roce 1870, většina jejich vědeckých poznatků je však absolutně nadčasových a univerzálně aplikovatelných. V rámci svých pedagogických experimentů Montessori pozorovala přirozenou inteligenci u dětí ze všech sociálních vrstev a všech kulturních prostředí. Zajímavosti o životě a díle Marie Montessori si můžete podrobně přečíst ve článku na našem blogu.

Jak správně vybírat Montessori pomůcky

Montessori pomůcky pro děti s autismem

Maria Montessori zprvu testovala své pedagogické postupy a vzdělávací materiály pouze na dětech se speciálními potřebami a velmi se jí to osvědčilo. V praxi se tak ukázalo, že jsou Montessori pomůcky skvělým pomocníkem pro rozvoj vloh dítěte s intelektovým a vývojovým postižením. Pro dítě s autismem je zásadní, aby se mohlo přirozeně vyvíjet dle vlastního individuálního tempa, aby si mohlo za asistence zkušeného průvodce svobodně zvolit smysluplnou činnost, aby mělo možnost pracovat v klidném a připraveném prostředí. Můžeme tak říct, že jsou Montessori pomůcky vhodné i pro děti s autismem, umožňují totiž dítěti opakovanou jednoduchou činnost.

Jak vybírat Montessori pomůcky?

Asi vás nepotěšíme, ale neexistuje univerzální návod. Pozorujte dítě během běžných denních činností. Co ho zajímá? K čemu se vrací pořád a pořád dokola? U čeho vydrží dlouhou dobu? Vždycky byste se měli řídit vývojovou fází dítěte a také jeho senzitivním obdobím. Senzitivní období jsou ohraničené časové úseky, kdy je dítě nejlépe připraveno získat určitou dovednost. Tyto fáze přicházejí u každého v trochu jiném věku, a proto je důležité pozorovat, o co právě jeví zájem, a včas mu nabídnout vhodnou aktivitu, případně rovnou nabídnout Montessori pomůcku.

Lze vybírat Montessori pomůcky podle věku?

Každý věk dítěte má svá specifika a úskalí. Pokud však budeme respektovat přirozené vývojové fáze dítěte a naučíme se jej při jeho činnostech pozorovat, budeme schopni brzy rozpoznat, jaké Montessori pomůcky jsou pro něj právě v daném věku vhodné.

Problematika určení věku u Montessori pomůcek

Je třeba si uvědomit, jak ošemetné je dělit Montessori pomůcky podle věkových skupin. Vždyť každé dítě je tak jiné, každé se vyvíjí v trochu odlišném tempu, má jiné podněty i zkušenosti. Pokud je dítě již v pokročilejším věku a s danou Montessori pomůckou doposud nepracovalo, pravděpodobně mu to nepůjde tak lehce, jako stejně starému dítěti, které je v Montessori světě zvyklejší a zkušenější. Proto nelze jednoznačně určit, jaké Montessori pomůcky zabaví například osmnácti-měsíční dítě. Některé bude fascinovat voda, jiné přesýpání, další třeba navlékání.

Montessori pomůcky pro nejmenší

Montessori pomůcky pro nejmenší jsou jediná skupina Montessori pomůcek, která má věkovou specifikaci. A jaké pomůcky bychom doporučili pro nejmenší děti? Za nejmenší považujeme kojence, batolata a děti do 3 let, z toho důvodu je zřejmé, že Montessori pomůcky pro nejmenší děti musí vynikat prvotřídní kvalitou zpracování, měly by být absolutně bezpečné a vyrobené z přírodních materiálů. Jedná se o nejjednodušší pomůcky, které rozvíjejí především smysly dítěte a jemnou motoriku. Nejoblíbenějšími aktivitami jsou vhazování, vkládání, otevírání dvířek, navlékání anebo třídění. Montessori pomůcky pro nejmenší rozvíjejí vrozené dovednosti dítěte a o tom se můžete dočíst na našem blogu.

Montessori pomůcky podle témat

Marie Montessori byla pedagog, ale i vědec, proto rozdělila Montessori pomůcky systematicky do skupin – podle toho, jaké oblasti rozvíjejí. Montessori pomůcky dělíme do těchto sedmi bloků:

Praktický život

Pomůcky z této oblasti seznamují dítě s úkony každodenního života. Jak na nácvik praktického života podle Montessori principů se můžete dočíst v podrobnějším článku. Patří sem aktivity z péče o sebe sama a péče o ostatní, péče o prostředí, zdvořilostní lekce nebo kontrola pohybu. Tyto na první pohled běžné aktivity pomáhají dítěti stát se členem společnosti, ve které žije. Montessori pomůcky z oblasti praktického života zahrnují úklidové pomůcky, pomůcky nutné k vaření či pečení, zahradní náčiní nebo pomůcky k tréninku správného oblékání. To vše v reálném provedení, ale přizpůsobeno malé dětské ruce.

Jazykové Montessori pomůcky

Montessori jazykové pomůcky rozvíjejí náš mateřský jazyk, případně dítě seznamují s cizími jazyky. První aktivity v jazykové oblasti se týkají mluveného slova, poté následuje hláskování, psaní a to vše je nakonec završeno čtením. Jazyková výchova se prolíná senzitivním obdobím dítěte od jeho narození do přibližně 5,5 let, přičemž nejpříznivějším věkem pro rozvoj psaného jazyka je věk kolem čtyř let. Detailní zpracování tématu jazykových Montessori pomůcek najdete v jednom z našich článků.

Smyslová výchova

Smyslové Montessori pomůcky jsou speciálně navrženy tak, aby podpořily rozvoj zraku, sluchu, hmatu, chuti a čichu. Mají obrovský význam pro další intelektový rozvoj dítěte. Při manipulaci s těmito pomůckami se dětská ruka připravuje na všechny úkony potřebné pro psaní. U smyslových pomůcek je stěžejní oddělení vždy jedné kvality pro jasné pochopení daného vjemu. Seznamte se podrobněji s touto oblastí v článku Montessori pomůcky pro rozvoj smyslů.

Matematika

Dítě je na matematickou výchovu připraveno zhruba od 4 let. Matematické Montessori pomůcky mají za cíl rozvíjet logické myšlení a představivost, učí dítě kvantifikovat a později přiřazovat symbol k množství, s věkem se dítě posouvá od konkrétního k abstraktnímu. Montessori pomůcky z oblasti matematiky jsou tak sofistikované a přitom jednoduché, že se díky nim děti naučí přirozeně počítat klidně až do nekonečna. Jak rozvíjet matematickou mysli prostřednictvím Montessori pomůcek, se dočtete podrobnějším článku.

Biologie

Biologické Montessori pomůcky usnadňují dítěti poznat okolní svět svými smysly. Oblast biologie zahrnuje promyšlené pomůcky ze světa zoologie a botaniky, které výborně doplní reálný kontakt dítěte s přírodou. Botanické nebo zoologické puzzle seznámí dítě s přesnou stavbou těla živočichů i rostlin, puzzle s životními cykly pomohou pochopit vývoj jedince. Více se můžete dočíst v článků o Montessori pomůckách z oblasti biologie a zoologie.

Zeměpis

Montessori pomůcky z oblasti zeměpisu názorně předvedou dítěti vztah mezi částí a celkem, pomocí velkých puzzle map dítě skládá stát, případně rovnou kontinent, a lépe si tak představí celkové uspořádání světa i vztahy mezi jednotlivými částmi. Jak na to, zjistíte v podrobně zpracovaném postu Zeměpisné Montessori pomůcky.

Kosmická výchova

Pod pojmem kosmická výchova (podrobné rozpracování tohoto tématu na blogu pro vás připravujeme) si můžeme představit veškeré aktivity, kterými dítě poznává vlastní já, ale objevuje i celý okolní svět, spolu s jeho vztahy. Poznává rodinu, město, Zemi, ale i sluneční soustavu a objevuje okolnosti vzniku života na Zemi. Informace získané z kosmické výchovy pomáhají dítěti porozumět řádu světa a nalézt v něm své vlastní místo.

Montessori balíčky pro školky

Uvědomujeme si, jak složité může být pro začátečníka zvolit ty správné Montessori pomůcky. Ať už jste základní škola nebo školka, s metodou Montessori začínáte, můžete se na nás s důvěrou obrátit. Po konzultaci s odborníky jsme pečlivě připravili několik balíčků Montessori pomůcek, které by vám do začátku neměly chybět. Zvolit můžete buď základní balíček, ve kterém najdete z každé oblasti základní pomůcky, nebo sáhněte po tematicky zaměřených sadách. Který balíček je ideální právě pro vás, najdete v článku Výhodné Montessori balíčky pro vaši školku.

Zaujalo vás dnešní téma a chtěli byste poradit s konkrétním výběrem Montessori pomůcek?

 Či doplnit více informací? 

Na Montessori pomůcky jsme odborníci, proto se na nás neváhejte obrátit na tel. +420 776 499 527, nebo na email: info@montessorihracky.cz.

Pomohl vám tento článek? Přejděte na další, nebo se přihlaste k odběru newsletteru a žádný vám už neuteče!

Jak usnadnit dětem vstup do školy a výuku

Bezstarostné dětství uteklo rychlostí blesku a vaše dítko nyní čeká důležitý mezník jeho života v podobě nástupu na základní školu ...

Read more
Doporučení a recenze produktů
Monika Šandová
293 views

Jak děti naučit samostatnosti a nezávislosti

Je noc, děti spokojeně spí ve svých postýlkách a já … pláču. Dnešek neproběhl přesně tak, jak bych si představovala. Děti od rána “zlobily” ...

Read more
Doporučení a recenze produktů
Monika Šandová
2446 views

Poznávání vývojových cyklů zvířat a rostlin

Nalaďte se společně s dětmi na přicházející jaro prostřednictvím aktivit a hraček, díky nimž se děti naučí přemýšlet v souvislostech ...

Read more
Doporučení a recenze produktů
Monika Šandová
506 views

Připravte své děti na zápis do školy

Nenuťte svého předškoláčka násilím do učení, ale formou zábavných her a aktivit trénujte to, v čem pokulhává. Má problémy s barvami? Doporučujeme třeba ...

Read more
Doporučení a recenze produktů
Monika Šandová
785 views

VÝPRODEJ! Nakupte právě teď smysluplné hračky se slevou až 70 %

Produkt přidán do seznamu přání
Souhlas se soubory cookie