Zeměpisné Montessori pomůcky

Maria Montessori viděla svět v souvislostech. Nezkoumala s dětmi přírodní vědy odděleně, za jednotlivými disciplínami (zeměpis, přírodověda, dějepis, vlastivěda, fyzika nebo chemie) stále viděla jeden velký celek — kosmos. A člověka jako nedílnou součást tohoto vesmíru. Odtud také pochází souhrnný název celé jedné velké oblasti vzdělávání podle Montessori - kosmická výchova.

Zeměpisné Montessori pomůcky se opírají o aktivity spojené se speciálními glóby a vkládacími puzzle mapami. Výuka zeměpisu probíhá velmi interaktivně a vychází z principů smyslové výchovy. Podle Marie Montessori si dítě mnohem snáz zapamatuje fakta, které si prožilo svými smysly, to se mu zapíše do smyslové paměti. Pouhé biflování nemá z hlediska paměti dlouhodobý charakter. Díky neustálému zapojení hmatu si dítě při skládání map  lépe uvědomí velikosti jednotlivých dílků (kontinentů nebo států), a snáz chápe i poměry mezi nimi.

Detaily spolu souvisí a tvoří celek. Je nutné, aby dítě chápalo jednotlivé části v širší jednotě, ne izolovaně. Když si dítě za pomoci pomůcek a vzdělávacích hraček uvědomí, že se naše zeměkoule skládá z pevnin a oceánů, pevninu tvoří kontinenty a ty zase jednotlivé státy, dokáže si lépe představit celý náš svět.

Pojďme společně prozkoumat svět prostřednictvím krásných Montessori pomůcek z oblasti zeměpisu.

Planeta jako celek: pevnina a oceány

Čím jiným začít než celkem. Naší planetou. Nejnázornější pomůckou, která dítě seznámí s rozdělením Země na pevniny a oceány, je Montessori globus. Tento jednoduchý globus menší velikosti nemate zbytečně děti rozdělením na dílčí celky — opravdu je jen dvoubarevný - světlá smirková část představuje pevninu, modrá hladká část vodu. Dítě hmatem a zrakem vnímá rozdíly a rozložení, my následně aplikujeme obvyklou třístupňovou lekci.

Máme ještě jednu šikovnou Montessori pomůcku, která dítěti zvládne srozumitelně přiblížit různé formy/tvary pevnin a vodstva. Jsou to plastické destičky, kde si dítě na vlastní kůži zažije, co je to ostrov, jezero, zátoka, poloostrov, šíje nebo průliv. K této pomůcce můžete dítěti nabídnout tolik oblíbenou práci s vodou.

Začínáme s kontinenty a státy

Pokud je dítě úspěšné při práci s prvním globem, nabízíme mu druhý Montessori globus světadílů. Tento názorný globus dítěti ukáže, že se Země skládá ze světadílů (na glóbu ta barevná část) a oceánů (modrá část). Každý kontinent je vyveden v jiné barvě. Jakmile dítě porozumí konceptu světadílů a oceánů, můžete přejít k pojmenovávání  jednotlivých kontinentů. V další fázi by mělo dojít k propojení globu světadílů s mapou světadílů. Mapa světadílů funguje na principu velkého vkládacího puzzle a slouží k pojmenování jednotlivých kontinentů, uvědomění si jejich odlišných velikostí i umístění v rámci Země. Dítě si může světadíly osahat, obkreslit na papír.

Od celku ke státům

Kontinenty to samozřejmě nekončí. Jakmile si dítě uvědomí, že Zemi tvoří světadíly a oceány, můžete se posunout k menším celkům. Světadíly tvoří státy. Montessori zeměpisné puzzle mapy jsou dřevěné, bez popisů, dílky jsou opatřeny úchyty pro lepší manipulaci a trénování správného úchopu. K těmto puzzle mapám se v Montessori třídách využívají také kontrolní mapy, které mohou dítěti usnadnit orientaci na mapě kontinentu. Navíc mohou obsahovat i popisky, což je super pro děti, které už umí číst. Nejdetailnější jsou potom puzzle mapy jednotlivých států, které jsou ještě rozděleny na samosprávné celky.

Objevte barevné vlajky celého světa

Mezi dětmi velmi oblíbená aktivita z oblasti geografie je poznávání vlajek. Sady vlajek rozdělené podle kontinentů spadají mezi Montessori pomůcky a jdou mimo jiné využívat při práci s mapami. Děti mohou brát tyto vlajky jako vzor při kreslení. Vlajky jsou také super tématem pro třísložkové karty, které si můžete buďto zakoupit, nebo doma zvládnete vyrobit.

Jaké pomůcky jsou vhodné?

I když je na trhu mnoho vzdělávacích zeměpisných hraček, které působí jako Montessori pomůcky, nezapomínejte, že i tyto musí být co nejreálnější. Je nezbytné, aby mapy reflektovaly skutečné poměry velikostí.

Jak s nimi pracovat?

Také v případě zeměpisných Montessori pomůcek využívejte třístupňovou lekci. Můžete aplikovat opravdu na každou oblast i pomůcku zmíněnou ve článku výše. Dítě se díky tomuto postupu naučí rychle a správně pojmenovávat jednotlivé předměty. První stupeň je pojmenování toho, co má dítě před sebou („Tohle je světadíl Evropa..“). Druhý stupeň je rozpoznání a slouží k upevnění nového slova („Ukaž mi světadíl Evropa..“). Třetí stupeň je ověřování, ptáme se („Co je toto za světadíl?“).

Rady a tipy od nás

Začínáte s Montessori? Snažíte se zorientovat v množství Montessori pomůcek? Připravili jsme pro vás podrobný článek Jak správně vybírat Montessori pomůcky, tak mrkněte.

I v oblasti zeměpisu můžete pro děti připravit mnoho pomůcek doma. Můžete si je tak snadno přizpůsobit aktuálním potřebám dítěte i senzitivním obdobím.

  • Vyrobte si svoji mapu. Na velký arch papíru si nakreslete dva kruhy - dvě polokoule, zbytek vybarvěte modře jako oceány. Z nějaké knihy si obkreslete jednotlivé kontinenty, vystříhejte, nabarvěte a nalepte do mapy. S takto připravenou mapou můžete vymýšlet další aktivity - přiřazovat názvy jednotlivým kontinentům, nebo třeba obrázky zvířat, které na daném světadíle žijí.
  • Poznávejte vlajky. Vytiskněte si mapu nějakého kontinentu rozdělenou na státy. Také si vytiskněte jednotlivé vlajky kontinentu a přiřazujte do mapy.
  • Zapojte figurky zvířat. Reálné modely zvířat jsou u dětí velice oblíbené a můžete je jednoduše zapojit do práce s mapami. 
  • Pro zkušenější zeměpisce doporučujeme speciální tematické tuby Safari Ltd. —  repliky významných světových objektů.
  • Připravte tematické sady reprezentující jednotlivé kontinenty. Do krabice nebo na tácek připravte všemožné materiály, které nějak souvisejí s daným kontinentem. Dítě tak lépe pochopí rozdíly mezi světadíly. Měla by tam být mapa, reálné fotografie, kniha nebo cestopisný průvodce, mohou tam být figurky zvířat, předměty typické pro určitý kontinent. Děti by na základě této aktivity měly také zjistit, jací tam žijí lidé, jaké mají rysy a barvu kůže.

Zaujalo vás dnešní téma a chtěli byste poradit s konkrétním výběrem Montessori pomůcek? Nebo doplnit více informací? Na Montessori pomůcky jsme odborníci, proto se na nás neváhejte obrátit na telefonním čísle +420776499527, nebo na email: info@montessorihracky.cz.

Pomohl vám tento článek? Přejděte na další, nebo se přihlaste k odběru newsletteru a žádný vám už neuteče!

Poznávání vývojových cyklů zvířat a rostlin

Nalaďte se společně s dětmi na přicházející jaro prostřednictvím aktivit a hraček, díky nimž se děti naučí přemýšlet v souvislostech ...

Read more
Doporučení a recenze produktů
Monika Šandová
139 views

Připravte své děti na zápis do školy

Nenuťte svého předškoláčka násilím do učení, ale formou zábavných her a aktivit trénujte to, v čem pokulhává. Má problémy s barvami? Doporučujeme třeba ...

Read more
Doporučení a recenze produktů
Monika Šandová
357 views

Jak na poznávání zvířátek podle stop

Teď je totiž to nejlepší období na poznávání stop zvířátek, a to od ptáčků, kteří neodletěli do tepla, přes zvědavé zajíce, obratné divočáky, až po úchvatné a vznešené srnky ...

Read more
Doporučení a recenze produktů
Monika Šandová
433 views

Kosmická výchova podle Montessori

Kosmická výchova je velice široká disciplína, jejíž prostřednictvím dítě poznává nejen vlastní já, ale také samostatně objevuje svět kolem sebe ...

Read more
Doporučení a recenze produktů
Jana Chlupová
497 views
Produkt přidán do seznamu přání
Souhlas se soubory cookie