Denní  stacionář Benjamín v Krnově podporuje dospělé lidi  s mentálním a kombinovaným postižením v aktivním prožívání dne. V průběhu poskytování služby klademe důraz na individuální potřeby klienta za  pomocí vzdělávacích, terapeutických, rehabilitačních a volnočasových činností podporujeme a rozvíjíme jeho dovednosti.

Webové stránky zde.