Hlavním cílem projektu je vytvořit soběstačné a trvale udržitelné komunitní centrum, které by velmi chudým lidem a dětem z oblasti Kamasengre na Rusinga Island poskytovalo přístup ke kvalitnímu vzdělávání s respektujícím přístupem a základní lékařskou péči, zabezpečilo nový domov uspokojující všechny základní potřeby sirotků a opuštěných dětí. A v neposlední řadě by vytvořilo příklad, jak zlepšovat životní podmínky využíváním udržitelných technologií a vzájemnou spoluprací a solidaritou.

Webové stránky jsou zde.