Jesle a školka Medvědi Kolín provozuje jesličky určené pro děti od 1 roku do 3 let zaměřené na Montessori pedagogiku a školku pro děti od 2,5 do 6 let zaměřenou na výuku angličtiny ve spolupráci s jazykovou školou.

Prostředí Montessori podporuje u dětí samostatnost, soustředění, chuť něco zkoušet a objevovat zákonitosti. Ve cvičeních praktického života se děti především podílejí na přípravě svačinek (loupou, krájejí, mažou, nalévají atd.) a učí se péči o vlastní osobu a o prostředí. Dále je podporováno a tříbeno jejich smyslové vnímání a jsou provozovány aktivity „šité na míru“ jejich zájmu a senzitivnímu období.

Díky výukovému programu Lingua Kitties jsou děti hravou a nenásilnou formou schopny přijmout angličtinu naprosto spontánně a vytvořit si tak pevný základ pro její další rozvíjení. Jedná se o metodicky vedené bloky činností a her zaměřené na výuku angličtiny formou společného zpívání, recitování, divadla a rozmanitých kreativních činností. Lektor s dětmi pracuje maximálně efektivní metodou založenou na osvojování si jazyka přirozenou cestou. Lektory jsou plně kvalifikovaní učitelé angličtiny s bohatými zkušenostmi s prací s dětmi.

Více informací o jejich činnosti najdete zde.