Mateřská škola sv. Vincenta de Paul sídli v blízkosti sídliště Rybníky a patří do farnosti Levice Rybníky. Tato mateřská škola má 5. tříd, které navštěvuje 117 dětí ve věku od 3-6 let. Kolektiv tvoří 10 kvalifikovaných pedagogických pracovníků a 7 zaměstnanců KSŠ zabezpečujících provoz MŠ. K dosažení cíle všestranného výchovného procesu v oblastech předškolního vzdělávaní využívají vzdělávací program MŠ SR – ISCED 0 a GRAVISSIMUM  EDUCATIONIS, deklaraci o křesťanské výchově, která je modelem každého pedagoga v jeho působení.

Další informace o této škole najdete zde.