Přírodní klub Mraveniště vznikl z podnětu rodičů dětí z Kryštofova Údolí za účelem vytvoření zařízení pro děti předškolního věku z obce Kryštofovo Údolí. Mraveniště pečuje o děti ve věku 2 - 7 let v celodenním režimu od 7.00 hodin do 16.30 hodin.

Využívají oplocený pozemek před domem s přírodní prolézačkou (dílo otců dětí), ohništěm a květinovou zahrádkou. Ve dvou vyvýšených záhonech pěstují lesní jahody, bylinky, šťovík a pažitku. Denně vyráží do blízkého okolí – ke studánce, do lesa, na louku i na hřiště.

Klub je provozován neziskovou organizací 100 chutí, zapsaný ústav a podporován z fondu EU.

Více informací o klubu najdete pod tímto odkazem.