Sociální služba Raná péče Diakonie Stodůlky je určena rodinám pečujícím o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, případně kombinovaným postižením. Rodiny mohou užívat jednotlivé služby, jež jsou součástí rané péče – konzultace, provázení, posouzení vývoje dítěte, doporučení vhodných činností pro optimální rozvoj, zapůjčení pomůcek a literatury, sociálně právní poradenství, pomoc při orientaci v nabídce rehabilitačních pomůcek, zprostředkování kontaktů na další odborníky, pomoc při vyhledání vhodného předškolního zařízení, apod. Všechny služby rané péče jsou pro uživatele zdarma, služba je financována z veřejných zdrojů.

Raná péče je služba terénní, poradkyně jezdí za rodinami domů, aby mohly s dítětem pracovat v pro něj přirozeném prostředí. Půjčování hraček a pedagogických a rehabilitačních pomůcek je součástí služby, umožňuje pracovat s dítětem různými způsoby, aniž by byla rodina nucena všechny pomůcky draze kupovat.

Více o jejich činnosti naleznete pod tímto odkazem.