Dětská rehabilitace a ergoterapie Klubíčko se sídlem v Ústí nad Labem pomáhá dětem všech věkových kategorií a s různým typem postižení.

Ergoterapie se snaží o maximální možné zapojení jedince do běžného života, přičemž využívá specifické metody a postupy. Zaměřuje se na nácvik konkrétních dovedností, které josu pro osobu se zdravotním znevýhodněním smysluplné a nepostradatelné. Oproti tomu cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému dětí.stému. 

Více informací naleznete přímo na webových stránkách Rehabilitace Klubíčko ZDE