Hlavní činností tohoto centra je rozvíjet volnočasové, vzdělávací, kulturní a společenské aktivity dětí, dospělých i seniorů, vyvíjet činnost na podporu rodiny a rozvoj místní komunity pro prevenci negativních jevů. Dále pak snižovat izolovanost rodičů s malými dětmi a vytvářet pro ně inspirativní zázemí. Podporovat rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte. Poskytovat a zprostředkovávat odbornou pomoc a poradenství především v oblasti vzdělávání.

Na tomto odkazu najdete více informací o centru Pelíšek.