Rodinné centrum Provázek funguje v Olomouci už od roku 2001. V současné době nabízí rodičům s dětmi do 10 let možnost vzdělávat se, vhodně využívat čas, odpočívat. Z jejich programu jsou to například: výtvarné kroužky pro děti, zpěvo-hry, tvořivé dílny nebo jednorázové akce jako je Karneval, Mikuláš nebo Noc s Andersenem. Semináře a workshopy zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí, zdravotní a finanční gramotnosti.

Připravují také odpočinkový víkend pro maminky a příměstské tábory pro děti. V nabídce pro rodiče s dětmi mají i Montessori herničky. K dispozici mají mnoho originálních i doma vyrobených Montessori hraček a pomůcek.

Pod tímto odkazem najdete více informací o činností centra Provázek.