Účelem spolku je práce s rodinou, dětmi a mládeží, podpora osob pečujících a podpora dětí i dospělých se zdravotním postižením/znevýhodněním při zapojování se do společnosti, kolektivu a při řešení jejich životních situací.

Spolek chce přispět ke zmírnění společenské izolace osob se zdravotním postižením, seniorů a rodičů pečujících o malé děti prostřednictvím poskytnutí bezpečného a podnětného multi-smyslového prostoru k navazování vztahů, vzájemné výměně zkušeností, posílení sebevědomí a získání užitečných informací. Účelem spolku je dále poskytovat služby preventivního a podpůrného charakteru, jejichž cílem je upevňování zdraví, posilování přirozených vztahů a rodičovství a upevňování rodiny jako základu zdravé společnosti. 

Více informací o jejich práci najdete pod tímto odkazem.