Jak pomoci dětem v novém kolektivu
Již třetí měsíc se učíme žít s pocitem, že se pár set kilometrů od našich hranic bojuje, že na Ukrajině probíhá válka. Mnoho z nás tápe, jak s touto situací naložit, jsme přirozeně ve stresu, nejistí a jsme ostražití. Nikdo zkrátka nepředpokládal, že se v dnešní době může opakovat historie. Jak ale ukrajinsko-ruské boje působí na obyvatele Ukrajiny, maminky, tatínky, babičky a dědečky, a hlavně, jak události posledních měsíců vnímají naše děti? 

Jak pomoci dětem, které se přišly ukrýt do naší republiky, se začleněním se do běžného života? Jak jim usnadnit žití, které je těžší kvůli jazykovým bariérám, odlišné kultuře a novému, i když snad přechodnému, stylu života? Začlenění do českého školského systému je jednou z priorit, která by se měla zvládnout s lehkostí, citem a empatií, a to především s ohledem na děti české. Zapojit ukrajinské děti do již zaběhnutého chodu stmelené třídy, mezi nové budoucí kamarády, aniž by se kdokoliv ve skupině cítil nekomfortně a nejistě. Jak toho dosáhnout? 

Přípravy stávajícího kolektivu

Nejistota. S tímto pocitem asi každé z nově příchozích dětí, jež mluví jiným jazykem, přichází do školky. Nerozumí dětem kolem sebe, nerozumí učitelům a neví, co mohou očekávat. Děti jsou nejisté a také více úzkostlivé. Cílem nás, dospělých, je jim pomoci, a to díky vzájemné komunikaci, pochopení a díky poskytnutí dostatku času na jejich adaptaci. Začleněním nových dětí se však mění dynamika denního programu i pro stávající skupinu dětí a kladeny jsou rovněž nové požadavky na učitelský sbor. Je důležité, aby byly děti se situací dopředu seznámeny, připraveny na možné odlišnosti nových spolužáků, vedeny k respektu, toleranci a přátelskému přístupu k nově příchozím dětem. Učitel je jim v této oblasti průvodcem, který je podporuje, vysvětluje a stanovuje pravidla, která budou ve třídě platit, aby se předešlo případným nedopatřením a konfliktům.

Povídejte si spolu s dětmi o Ukrajině, o jejím umístění na mapě světa a o kultuře této východoevropské země, nebo se podívejte, jak vypadá ukrajinská vlajka a pokuste se ji vytvořit. Připravte děti na příchod nového člena kolektivu a přibližte jim náročnost této náhlé situace. Společně s nimi se můžete zamyslet, jak novému dítku danou situaci ulehčit, můžete například společně určit několik dobrovolníků, kteří se stanou tzv. patronem dítěte a pomohou mu se zvládnutím denního režimu školky. Pamatujte, že i na stávající kolektiv může nově nastalá situace působit velmi emočně, děti se budou ptát, pozorovat a především budou mít potřebu nalezení opěrného bodu a jistoty ve své skupině. Přistupujte ke všem s empatií a pochopením a snažte se vytvořit příjemnou atmosféru, ve které se budou cítit v bezpečí. Užitečnými pomocníky vám mohou být pracovní listy na téma emocí.

První dny v novém kolektivu

Pro dítko je první den v novém kolektivu vše odlišné, než na co bylo zvyklé ze svého domova. Nezná jazyk, prostředí, pedagogy, nemá kamarády, mnohdy ani své osobní věci a ani žádný vztah k české kuchyni a kultuře. Je důležité, aby adaptace proběhla v klidu s co nejmenšími podněty ke stresu a pochybám ze strany dítěte, k čemuž mnohdy napomůže přítomnost rodiče v zařízení. Zároveň je ideální postupné prodlužování doby pobytu ve školce od pár hodin, přes setrvání do oběda až po celodenní docházku. 

Umožněte dítěti přinesení své oblíbené hračky z domova. Mnohdy právě díky oblíbenému plyšákovi, panence či autíčku původně ostýchavé dítko naváže snadněji s učitelkou kontakt, kdy je tato hračka využita jako prostředník v komunikaci.

Pro první dny ukrajinských dětí v nové třídě je ideální zvolit takové aktivity, při nichž není nutná znalost českého jazyka a tedy bez případného, byť chvilkového vyčlenění dítek z kolektivu. Volba pohybových, či výtvarných aktivit je ideální a u dětí oblíbená. Některé činnosti lze rovněž zjednodušit, či názorně ukazovat a komentovat, co právě děláme. Možností jsou zároveň komunikační kartičky, díky nimž může dítě vyjádřit své aktuální potřeby bez zbytečného stresu, či strachu z pochybení.

Některé děti potřebují čas. Dopřejte jim ho v podobě volné hry a možnosti navazování přátelských vztahů bez organizace a velké pozornosti na ně kladené. Nenuťte je do činností, které dělat nechtějí. Pouze nabízejte možnosti. K dětem přistupujte citlivě a postupně je zapojujte do činností a her podle toho, jak budete situaci vnímat. Dejte jim prostor pro rozvoj jazykových schopností a zapojování se do chodu třídy. Můžete jim přiřadit nějakou speciální funkci, či svěřit malý úkol, za nějž budou pochváleni.

Jazykový rozvoj

Jelikož je známo, že se děti nejlépe učí opakováním, podporujte jejich jazykový rozvoj zapojováním takových formulací, které v průběhu dne využijete hned několikrát. Využijte denní rituály. Ráno například začněte názorným projitím denního režimu, opakujte stále stejnou písničku, či básničku a nebo zařaďte hry, při nich se opakují stejná slovní spojení. Pro práci s předškoláky vám skvěle poslouží různé výukové materiály, pracovní listy, či edukační listy a úkoly, rovnou připravené v cizím jazyce.

Dětem můžete přiblížit slova pomocí obrázků, daných předmětů a nebo díky gestům, které se snadno naučíte.. Mluvte pomalu a zřetelně, správně frázujte a intonujte. Dbejte na spisovnou češtinu. Dítě tak rychleji slova pochopí a jazyk se lépe naučí.

Pro práci v dětském kolektivu nelze opomenout ani malování, kreativní tvoření, či hraní na hudební nástroje a společný poslech hudby. Dětem tyto aktivity pomáhají při stresu i vypjatých emočních stavech.  

Zvonky
Skladem
Hudební hračky

Zvonky

Goki
GKI61951
1 617,00 Kč

Usnadněme dětem společně tuto nelehkou situaci, do níž se nedobrovolně dostaly. Pojďme jim pomoci být součástí nové komunity, získat stabilitu, nalézt si kamarády a začít tak nový život daleko od svého domova a přátel. Jejich adaptace do českého školského systému nebude jednoduchá. Tato trnitá cesta závisí na přístupu pedagogických pracovníků, či různých dobrovolníků, a na možnostech, které daná školka nabízí.

Děti jsou křehké bytosti, které si zaslouží péči, empatii a lásku. Projevme ji právě teď a soustřeďme se nejen na výchovu a vzdělání českých občánků, ale i na pomoc těm, kterým válka vzala domov.

Pomohl vám tento článek? Přejděte na další, nebo se přihlaste k odběru newsletteru a žádný vám už neuteče!

Cestujeme s dětmi hravě

Cestujeme s dětmi hravě

Ať už cestujete autem, vlakem nebo letadlem, myslete na zadní vrátka, mějte program pro děti připraven a nedejte tak prostor nudě a zoufalému volání “Kdy už tam budeme?” ... Číst více
Poznávání barev podle principů Montessori

Poznávání barev podle principů Montessori

Montessori pomůcky pro poznávání barev musí být co nejjednodušší, aby se dítě mohlo soustředit pouze na barvu jako takovou ... Číst více
Poznáváme vesmír - DIY aktivity a RECENZE

Poznáváme vesmír - DIY aktivity a RECENZE

Děti vesmír a tajemno večerní oblohy milují. Pozorovat, zkoumat, objevovat a ptát se na vše, co zrovna na noční obloze vidí ... Číst více
Jak správně vybírat Montessori pomůcky

Jak správně vybírat Montessori pomůcky

Montessori pomůcky se staly reklamním tahákem většiny obchodů s hračkami, bohužel mnohé mají k Montessori na míle daleko ... Číst více
Souhlas se soubory cookie