Z mého dětství si pamatuji, že jsem nejvíce milovala příběhy, které mi četla moje prababička. Vybavuji si přesně její malou útlou knížku, balenou v modrém sametu s červenou stužkou vykukující z knížky,  plnou příběhů jedné malé holčičky. Zbožňovala jsem chvilky, kdy mi začala číst, ten její klidný a trpělivý hlas. Vyžadovala jsem čtení již dobře známých příběhů stále dokola, pokaždé jsem si to moc a moc užívala. Její slova mi dodnes znějí v uších a vybavuji si i po těch letech tu nádhernou atmosféru spojenou s naším společným rituálem. Asi to byly právě tyto chvíle, které u mě odstartovaly neutuchající touhu po čtení. 

Dnes už jako máma se snažím tento pocit vyvolat i v mých dětech. Zapojit při čtení všechny jejich smysly tak, aby vnímaly vůni knih, uvědomovaly si jejich tvrdou vazbu, těšily se z barevných ilustrací a s radostí si vybíraly knihy, které si chtějí přečíst… 

To, že si dnešní zaneprázdnění rodiče najdou čas a věnují svoji plnou pozornost dítěti, je k nezaplacení. Pokud zrovna nejste typ na hraní, mohou být pro vás skvělým pomocníkem právě knihy. Začít číst dítěti totiž můžete hned a nemusíte na nic čekat. Můžete si vytvořit společný rituál večer před usínáním, spojený se čtením pěkné knížky. Dítě si brzy zvykne na váš hlas, uklidňující atmosféru spojenou s následným sladkým spánkem.

Čtení má vliv na správný duševní vývoj dítěte

Rodiče by měli začít číst knihy dětem co nejdříve, jelikož tím mají velkou šanci do budoucna pozitivně ovlivnit vztah dítěte ke čtení. Společné čtení utužuje vazbu mezi rodičem a dítětem a hluboce ji propojuje. Dítě si velmi rychle zvykne na čas, který rodič věnuje jen a jen jemu a cítí se tak důležité a milované.

Pro nejmenší děti knihy představují prvotní rozvoj jejich smyslových orgánů. Díky postupnému seznamování s knihami, děti nenásilnou formou motivujeme, ukazujeme jim důležitost čtení a snažíme se je podporovat v začátcích vlastního čtení.

Čtení stimuluje mozková centra u miminek

Z počátku se doporučuje vybírat knihy pro miminka jako jsou látkové knihy, které napomáhají správné stimulaci mozkových center miminka, tříbí zrak díky využití základních geometrických vzorů, sluch pomocí jemných rolniček a mnohdy i hmat díky různorodým povrchům. Leporela rozvíjejí motorické schopnosti u kojenců díky různým nápaditým okénkům, ukrývající různá zvířátka či jiné zajímavosti.

Rozvíjí verbální schopnosti a rozšiřuje slovní zásobu

Jen díky tomu, že dítě naslouchá hlasu rodičů při čtení, rozvíjí se mu jeho vlastní verbální schopnosti, rozšiřuje si slovní zásobu a vyjadřování. Čtení prokazatelně napomáhá rozvoji spisovného jazyka, správné výslovnosti, učí artikulaci a díky intonaci pomáhá dítěti rozlišovat slova a celé věty. 

Vytváří důležitý rodinný čas

V mnoha rodinách velmi dobře funguje společný rituál večerního čtení dětem. I v naší rodině jsme jej zavedli jako každodenní důležitou součást, která nám zůstává a propojuje nás, ačkoliv už obě naše děti chodí do školy. Ve čtení se střídáme. I to mělo svůj důvod a význam. Z počátku to byla nutnost, jak si na chvilku odpočinout a ulevit si od spousty mateřských povinností a získat tak čas jen pro sebe. Postupem času to byl způsob, jak přirozeně zapojit druhého pracujícího rodiče, aby měl i on příležitost být sám ve společnosti dětí a užít si plnými doušky tento drahocenný čas. 

Podporuje soustředěnost a zklidnění

Večerní rituály zpravidla trvají kolem 20 minut, dochází tak ke zklidnění dítěte po celodenních aktivitách. Mnohdy se při zajímavém příběhu protáhnou i na delší čas. Určitě to není na škodu, dítě si tak posiluje schopnost udržení pozornosti, trénuje si paměť a soustředí se na příběh, kterému se snaží porozumět.

Pro samostatnou schopnost naučit se číst

Podle Marie Montessori děti prochází určitými senzitivními fázemi a v období kolem 4. roku je u dítěte otevřeno k možnosti naučit se lehce číst.

V tomto období chce dítě znát konkrétní jména pro všechno z jeho okolí, např. názvy květin - gerbera, slunečnice, sedmikráska. Učí se pojmenovávat zážitky. Skvělého pomocníka pro rozvíjení slovní zásoby, přemýšlivosti i fantazie, pochopení různých situačních složitostí najdete v kategorii Montessori knihy pro děti

Vytváří smysl pro humor a rozvíjí intelekt

Děti si rády vybírají humorné knížky, které je učí vytvářet si podle čtených příběhů vlastní vtipy nebo vtipné historky. Humor určitě ke čtení patří a je velmi milým prvkem, který uvolňuje případné napětí u dětí a pomáhá otevírat citlivá místa v dětské duši. Čtení posiluje samostatné myšlení, a to jak logické, tak kritické. Díky naučným knihám děti objevují svět kolem sebe a učí se jeho zákonitosti.

Čtení posiluje sebevědomí a citovou vyrovnanost dítěte

Čtením můžete ovlivnit sebevědomí dítěte. Díky rozvoji slovní zásoby bude dítě schopno srozumitelně vyjadřovat své pocity, nálady a názory. V opačném případě, kdy nedokáže popsat své emoce, dochází k tomu, že se dítě uzavře do sebe, mlčí a nebo pláče. Čím se tedy naučí lépe vyjadřovat, tím více sebevědomějším bude.

Rozvíjí rozumové schopnosti a abstraktní myšlení

Důležitým prvkem ve čtení s rodiči jsou příběhy, které musíme volit s ohledem na věk dítěte. V dětské beletrii je síla v tom, že dítě sleduje hlavního hrdinu, ztotožňuje se s ním, prožívá jeho emoce a seznamuje se s nelehkými situacemi, jež hrdina prochází. Díky tomu tak dítě může v příbězích nalézat modely svých vlastních problémů a nepřímo tak i jejich možná řešení.

Dítě při čtení s rodiči vnímá příčinu a následek, zapojuje vlastní představivost a rozvíjí si svoji fantazii. Učí se vymýšlet scénáře, dokáže rozeznat fáze příběhu - úvod, konec a vyvodit vlastní závěr. Díky domýšlení a vymýšlení pohádek a příběhů dochází k rozvoji rozumových schopností. K těmto činnostem však musíme děti nejdříve záměrně připravit a zásobit je dostatečným množstvím konkrétních zážitků a vědomostí.

Společně strávený čas s dětmi u voňavé knížky je pro mě jednou z nejoblíbenějších částí dne. Je to rituál, který se snažíme nevynechat, perfektní tečka za celým dnem.

Jak je to u vás doma? Máte nějakou oblíbenou knížku před spaním, ke které se rádi s vašimi dětmi vracíte?

Pomohl vám tento článek? Přejděte na další, nebo se přihlaste k odběru newsletteru a žádný vám už neuteče!

Poznávání vývojových cyklů zvířat a rostlin

Nalaďte se společně s dětmi na přicházející jaro prostřednictvím aktivit a hraček, díky nimž se děti naučí přemýšlet v souvislostech ...

Read more
Doporučení a recenze produktů
Monika Šandová
137 views

Připravte své děti na zápis do školy

Nenuťte svého předškoláčka násilím do učení, ale formou zábavných her a aktivit trénujte to, v čem pokulhává. Má problémy s barvami? Doporučujeme třeba ...

Read more
Doporučení a recenze produktů
Monika Šandová
353 views

Jak na poznávání zvířátek podle stop

Teď je totiž to nejlepší období na poznávání stop zvířátek, a to od ptáčků, kteří neodletěli do tepla, přes zvědavé zajíce, obratné divočáky, až po úchvatné a vznešené srnky ...

Read more
Doporučení a recenze produktů
Monika Šandová
433 views

Kosmická výchova podle Montessori

Kosmická výchova je velice široká disciplína, jejíž prostřednictvím dítě poznává nejen vlastní já, ale také samostatně objevuje svět kolem sebe ...

Read more
Doporučení a recenze produktů
Jana Chlupová
496 views
Produkt přidán do seznamu přání
Souhlas se soubory cookie